Reklamacje

Reklamacje prosimy kierować na adres pazikoland@gmail.com

W e-mailu prosimy zawrzeć następujące informacje:
-imię i nazwisko,
-uzasadnienie reklamacji ze zdjęciem
-proponowaną formę rozwiązania reklamacji (wymiana towaru, zwrot środków), 

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.