O nas

Gospodarstwo ekologiczne “Pazikoland” powstało z pasji do rolnictwa i w celu produkowania certyfikowanych produktów ekologicznych najwyższej jakości.

Produkty powstają pod opieką Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Numer Producenta PL-09/18/265PR

Nasze certyfikaty:


Pazikoland najlepszy na Mazowszu

1-wsze miejsce w wojewódzkim etapie XV Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2022 roku.
Relacja z ogłoszenia wyników


Projekt – „Operacja pn. „Pazikoland – tworzenie krótkiego łańcucha dostaw” (Pazikoland Operation – creation of a short supply chain)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Działanie 16 “Współpraca” w przedmiocie operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej;
  • Głównym celem operacji jest utworzenie krótkiego łańcucha dostaw w zakresie dystrybucji i sprzedaży mąki, ziemniaków, kapusty kiszonej i serów;
  • Nr umowy 00071.DDD.6509.10046.2021.07;
  • „Operacja pn. „Pazikoland – tworzenie krótkiego łańcucha dostaw” mająca na celu tworzenie krótkiego łańcucha dostaw w zakresie mąki, ziemniaków, kapusty kiszonej i serów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Cel projektu (Objective): 

Głównym celem operacji jest utworzenie krótkiego łańcucha dostaw w zakresie miodu, jabłek oraz truskawek w grupie pięciu rolników. Główne zadania to zakup sprzętu przewidzianego w opisie operacji oraz osiągnięcie zakładanej, wspólnej wielkości sprzedaży. 

(EN: The main objective of the operation is to create a short supply chain for honey, apples and strawberries for a group of five farmers. The main tasks are the purchase of equipment planned for the operation and the achievement of the assumed joint sales volume.)

Korzyści z realizacji projektu (Benefits)

Główną korzyścią wynikającą z przewidywanych rezultatów operacji dla grupy operacyjnej jest utworzenie krótkiego łańcucha dostaw i umocnienie pozycji rolników partycypujących w grupie operacyjnej w łańcuchu dostaw. Dzięki temu zrzeszeni rolnicy będą w stanie zwiększyć swój udział w rynku oraz wyeliminować pośredników z łańcucha wartości, polepszając swoją pozycję rynkową.

(EN: The main benefit of the foreseen results of the operation for the operational group is the creation of a short supply chain and strengthening the position of the farmers participating in the operational group in the supply chain. Thanks to this, affiliated farmers will be able to increase their market share and eliminate intermediaries from the value chain, improving their market position.)

Uczestnicy (Participants)

  • Kamil Pazik
  • Magdalena Pazik
  • Patryk Pazik
  • Andrzej Pazik
  • Tomasz Soliński

Kontakt (Contact)

660 704 019
pazikoland@gmail.com
www.pazikoland.pl